Ergenle Danışmanlık Süreci Nasıl Yapılır?


Aile, ergeni psikoterapiye/danışmanlığa getirmeden önce nereye gideceklerini ve sebeplerini net bir şekilde açıklamasında fayda vardır. Ergene bize anlatamadığın veya çözümleyemediğimiz durumlara istinaden bir uzmandan destek alınması gerekebildiği ve bu uzmanla yapılan görüşmelerin, danışman ile onun arasında kalacağı bilgilerinin uygun bir şekilde aile tarafından anlatılmasında fayda vardır.

Seansa ebeveyni tarafından getirilen, henüz reşit olmayan ergenle ilgili problem ve gerekli detaylı bilgi aileden ilk görüşmede alınır.

Seansa kendisi gelen genç ile ise bire bir çalışılarak ön bilgiler alınmaya başlanır.

Gencin yaşadığı sorunun kaynağını tespit etmek ve genci daha yakından tanıyabilmek amacıyla gerekli görülen psikometrik testler ve analizler uygulanabilir.

Danışan gizliliği ve danışan ile güven esasına göre aileye terapi sürecinin genel hatları ve gidişat dışında detaylı, özel bilgi paylaşımında bulunulmaz.

Genç için en uygun olan terapi yöntemi belirlenir.

Aile içinde gerekli görülen düzenlemeler için aile terapisi görüşmeleri yapılır.

Problemin kaynağında veya çözümünde okulla görüşülmesine ihtiyaç varsa, okul idarecileri ve öğretmenleri ile gerekli iş birliği için bağlantı sağlanır.

Terapötik süreçte uzmanın yeterlilik alanlarına göre; Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Varoluşçu Terapi, EMDR Terapisi, Sanat Terapisi, Psikodrama, Çözüm Odaklı Terapi, Aile Terapisi sıklıkla kullanılan terapi yöntemleri arasındadır ve terapistin öngörüsüne bağlı olarak uygun görülen farklı teknikler kullanılabilir

Tümünü Görüntüle