Online Danışmanlık

Yüzyüze görüşme yapma imkanının olmadığı durumlarda, danışmanlık ve psikoterapi hizmetinin internet üzerinden, çeşitli programlar vasıtasıyla, etik ilkeler dahilinde, güvenli bir ortamda uygulanan hizmet yaklaşımıdır. Danışmanlık, psikoterapi veya psikolojik danışmanlık sürecinde yüz yüze görüşme tercih edilir olmakla birlikte, farklı sebeplerden dolayı kişilerin kendi güvenli konfor alanlarının dışına çıkmadan, ihtiyaçları olan psikolojik desteğe kolayca ulaşabilmelerini sağlaması açısından, alternatif terapi desteği olarak kullanılabilmektedir. Online danışmanlık/psikoterapi desteği ile yüz yüze terapi arasında danışan ile danışman arasında güvenli bir ilişki kurulabildiği müddetçe bir fark bulunmamaktadır.

Eskiden mektup veya telefon ile yapılan görüşmelerin, gelişen teknolojik programlar (Whatsapp, Facetime, Zoom, Google Meets, Skype, vb…) vasıtasıyla online görüntülü olarak yapılan görüşme tekniğidir.

Hangi Alanlarda Online Danışmanlık/Psikoterapi Tercih Edebilirsiniz?

• Aile ve Evlilik Danışmanlığı,

• Çift (Evlilik Öncesi) Danışmanlık

• Bireysel Danışmanlık,

• Çocuk (Aile Görüşmesi) Danışmanlığı,

• Ergen Danışmanlığı,

• Beslenme ve Diyet Danışmanlığı,

• Cinsel danışmanlık, vb… problem yaşadığınız alanlarda profesyonel destek alabilirsiniz.

Neden Online Danışmanlığı Tercih Edebilirsiniz?

• İnternetin günlük hayatımıza yoğun kullanımı ile birlikte sosyalleşme aracı olarakta kullanılmaya başlaması nedeniyle avantajlı hale gelmesi,

• Çevresinde destek alacak bir uzman bulamayanların, yararlanabileceği bir psikodestek ortamı sunması,

• Yurt dışında yaşayan insanlarımız, kendilerini daha rahat anlatabilmek ve sorunlarını dile getirebilmek için anavatanlarından, anadillerinden olan bir uzmandan terapi desteği alabilmesi,

• Kanser hastalığı, fiziksel engelleri, vb. ağır sağlık problemleri yaşanıyorsa veya zorunlu sebeplerden dolayı evden çıkılamıyorsa,

• Yüz yüze ifade etmekten çekinilmesi ve terapi ortamından endişe edilmesi halinde,

• İş, okul, vb.. meşguliyetler arasında, uygun bir zaman diliminde randevu ayarlayabilme imkanı olması,

• Pandemi, savaş ortamı gibi riskli dönemlerde, güvenli ortamdan çıkmadan terapi desteği alınabilmesi,

• Fobileri nedeniyle evden dışarıya çıkamayanlar, psikolojik destek alırken görülmek istemeyenlere uzaktan destek sağlanabilmesi,

• Yüz yüze terapi alan insanların destek aldığı uzmanın veya kendisinin hizmet aldığı yerden taşınması durumunda,

• Taciz, tecavüz gibi büyük travmalar yaşayan insanların destek almakta zorlandıklarından ve kimsenin bilmesini istemediğinden online terapinin verdiği rahatlığı istemeleri halinde

• Acil ve ani gelişen durumlarda, hızlı bir şekilde uzman desteği alınabilmesi gibi yüz yüze görüşmeye göre, bazı avantajları olan online terapiden yararlanabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Online terapi, alanında uzman ve ilgili psikologların danışanlarına uzaktan destek verme metodudur. Online terapi görüntülü, sesli ve yazılı şekilde olmaktadır.

Online terapi ile online psikolog/uzman/danışman eşliğinde terapilerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yüzyüze yapılan terapide geçerli olan kurallar, etik ilkeler online terapide de geçerlidir. Danışanın mahremiyeti, konuşulan hususların gizliliği esastır.

Danışman, danışanı ile ilişki kurma ortamında 3. Kişilerin bulunmaması, rahat ve güvenilir bir ortamın olması önemlidir.

Gürültülü ve çocukların bulunduğu ortamlarda sağlıklı bir görüşmenin yapılması mümkün olmayacaktır.

Sağlıklı bir görüşme ortamının olması için ses ve görüntünün iyi olması, terapi ortamının aksamaması açısından önemlidir.

Herhangi bir başka ruh sağlığı hizmeti alan kişiye psikoterapi yapmaya karar vermeden önce; psikolog, bu durum yüzünden tedavide ortaya çıkabilecek karışıklık ve çatışma riskini önlemek için bu konuları danışana açıklar ve kişinin yararını göz önünde bulundurarak terapi yapıp yapmamaya karar verir. Etik olanı tek bir psikoterapist ile ilerlemektir.

Psikoterapinin sonlandırılması, mesleki ilişkiyi, danışanın artık yardıma gereksinimi kalmadığı, psikoterapinin yarar sağlamadığı ve/veya süregelen yardımdan dolayı danışanın zarar göreceği durumlarda bitirir.

Online Terapi Kimlere Yapılmaz?

Online terapi kişilerin yaşamış olduğu problemin önemine ve faydalı olamama durumuna istinaden bazı kişilere yapılmamalıdır. Bu kişiler:

  • Kendisinde zarar verenlere

  • Alkol bağımlılığı olanlara

  • İntihar etme düşüncesi olanlara

  • Halüsinasyonlar görenlere online terapi yapılmaz.

Hızlı iletişim
  • 03323244401
  • 05074585577
  • yakamozailedanismanlik@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim