Öğrenci Koçluğu Hizmetleri

Eğitim koçluğu, öğrencilerin potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olmak, hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla yapılan bir destek ve rehberlik sürecidir. Eğitim koçları, bireylerin öğrenme, gelişme ve performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurlar. İşte eğitim koçluğu çalışmalarının genel hatları:

 1. Hedef Belirleme: İlk adım genellikle bireyin hedeflerini ve isteklerini belirlemektir. Koç, bireyin kariyer, öğrenme veya kişisel hedeflerini anlamak için onunla birlikte çalışır.
 2. Değerlendirme: Bireyin güçlü yönleri, zayıf yönleri, yetenekleri ve ilgi alanları değerlendirilir. Bu değerlendirme, koçun bireye daha iyi nasıl yardımcı olabileceğini anlamasına yardımcı olur.
 3. Eylem Planı Oluşturma: Bireyin hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceği belirlenir. Adım adım bir eylem planı oluşturulur ve bu plan bireyin mevcut durumuna, zaman çizelgesine ve kaynaklarına göre şekillendirilir.
 4. İlerleme İzleme: Eğitim koçu, bireyin hedeflere doğru ilerlemesini düzenli olarak takip eder. Bu, hedeflere ulaşıldığında veya engellerle karşılaşıldığında stratejilerin ayarlanmasına yardımcı olabilir.
 5. Motivasyon ve Destek: Eğitim koçu, bireyin motivasyonunu yüksek tutmaya ve zorluklarla karşılaştığında destek sağlamaya yardımcı olur. Olumsuz düşünceleri ele alarak olumlu bir bakış açısını teşvik edebilir.
 6. İletişim ve Empati: Koç, etkili iletişim kurarak bireyin duygusal durumunu anlamaya çalışır. Empati kurarak bireyin ihtiyaçlarına daha iyi odaklanabilir ve güvenilir bir destek sunabilir.
 7. Kişisel Gelişim: Eğitim koçluğu, bireyin kişisel ve profesyonel olarak gelişmesine yardımcı olur. Bu süreç, özgüvenin arttırılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, zaman yönetimi gibi alanları kapsayabilir.

Eğitim koçluğu çalışmaları, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre şekillenir. Bireylerin öğrenme tarzları, kişilik özellikleri ve mevcut durumları da göz önünde bulundurularak özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsenir. Eğitim koçluğu genellikle bire bir seanslar şeklinde yürütülse de, gruplar veya ekiplerle de uygulanabilir. Koçlar genellikle sertifikalı alanında uzman psikolojik danışmanlardır  ve etik kurallara uygun olarak çalışırlar.

Üniversiteye hazırlık süreci, öğrenciler için oldukça stresli ve zorlu bir dönem olabilir. Bu nedenle, psikolojik danışmanlar öğrencilere destek olmak ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynayabilirler. Üniversiteye hazırlık sürecinde psikolojik danışmanların üstlenebileceği görevler:

 1. Stres ve Kaygı Yönetimi: Öğrenciler sınavlar, başvurular ve gelecekle ilgili belirsizlikler nedeniyle yoğun bir stres ve kaygı yaşayabilirler. Psikolojik danışmanlar, öğrencilere stres ve kaygı yönetimi stratejileri sunarak rahatlamalarına yardımcı olabilirler.
 2. Motivasyon ve Özsaygı Artırma: Bazı öğrenciler, uzun bir hazırlık sürecinde motivasyon kaybı yaşayabilirler. Psikolojik danışmanlar, öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmelerine ve özsaygılarını artırmalarına yardımcı olabilirler.
 3. Zaman Yönetimi: Hazırlık dönemi, birçok farklı konu ve sınavlarla dolu olabilir. Psikolojik danışmanlar, öğrencilere etkili zaman yönetimi stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilirler.
 4. Hedef Belirleme ve Planlama: Psikolojik danışmanlar, öğrencilere akademik hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir plan yapmaları gerektiği konusunda rehberlik edebilirler.
 5. Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma: Sınavlara yönelik yoğun kaygı, öğrencilerin performansını olumsuz etkileyebilir. Psikolojik danışmanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma stratejileri sunarak öğrencilerin daha sakin ve odaklı bir şekilde sınavlara girmelerine yardımcı olabilirler.
 6. Aile İletişimi: Aileler genellikle öğrencilerin hazırlık sürecinde önemli bir rol oynar. Psikolojik danışmanlar, öğrenci ve aile arasındaki iletişimi geliştirerek, destekleyici bir aile ortamı oluşturmalarına yardımcı olabilirler.
 7. Gelecek Planlaması: Üniversiteye hazırlık süreci sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda gelecek planlarını da içerir. Psikolojik danışmanlar, öğrencilere kariyer hedefleri ve üniversite seçimi konusunda rehberlik edebilirler.
 8. Psikolojik Destek: Öğrenciler bazen duygusal zorluklarla karşılaşabilirler, örneğin depresyon, anksiyete veya özsaygı sorunları. Psikolojik danışmanlar, bu tür sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilirler ve gerektiğinde ilgili profesyonellere yönlendirebilirler.
 9. Test ve Değerlendirme: Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için yapılan testlerin sonuçlarına dayanarak özelleştirilmiş rehberlik sağlayabilirler.
 10. Uyum ve Geçiş Desteği: Üniversiteye geçiş dönemi de öğrenciler için zorlayıcı olabilir. Psikolojik danışmanlar, öğrencilerin yeni çevreye ve yaşam tarzına uyum sağlamalarına yardımcı olabilirler.

Unutmayın ki her öğrencinin ihtiyaçları farklı olabilir. Psikolojik danışmanlar, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilere en uygun rehberliği sağlamaya çalışırlar.

Hızlı iletişim
 • 03323244401
 • 05074585577
 • yakamozailedanismanlik@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim