Moxo Testi

MOXO DİKKAT TESTİ

MOXO Dikkat Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi dikkatle ilgili problemleri değerlendirmek amacıyla kullanılan bir psikolojik testtir. DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur. Bu test, bireyin dikkat dağıtılabilirlik, hiperaktivite, dürtüselliği ve zihinsel dayanıklılık gibi alanlardaki performansını değerlendirir.

MOXO Dikkat Testi, özellikle çocuklarda DEHB'nin tanısını doğrulamak veya bu tür belirtilere sahip yetişkinlerde DEHB olasılığını değerlendirmek için kullanılır. Test, bir kişinin dikkat odaklanma, dikkatin sürekliliği, zihinsel esneklik, motor hızı ve doğru karar verme gibi becerilerini ölçer. MOXO Testi, genellikle bir uzman gözetiminde uygulanır ve sonuçlar, bireyin dikkatle ilgili zorluklarını değerlendirmede ve uygun tedavi veya müdahale planlarını oluşturmada kullanılır.

Testin Önemi ve Kullanımı:

Doğru Tanı ve Değerlendirme: MOXO Dikkat Testi, DEHB'nin doğru bir şekilde tanısını koymak veya dikkat eksikliği belirtilerine sahip bireyleri değerlendirmek için önemlidir. Bu, doğru bir tanı ile bireylere uygun tedavi ve destek sağlanmasını sağlar.

Tedavi Planı Oluşturma: Test sonuçları, bir bireyin dikkat eksikliği belirtilerinin ciddiyetini ve türünü belirlemede yardımcı olur. Bu bilgiler, bireye özel bir tedavi ve müdahale planı oluşturulmasına rehberlik edebilir. Tedavi planı genellikle bilişsel davranışçı terapi, ilaç tedavisi ve eğitim programlarını içerebilir.

•Eğitim ve Destek: MOXO Testi sonuçları, eğitimciler ve aileler için de önemlidir. Öğretmenler, test sonuçlarına dayanarak öğrencilerin dikkatle ilgili güçlüklerini anlama ve özel eğitim programları oluşturma konusunda daha bilinçli olabilirler. Aileler ise çocuklarının ihtiyaçlarına uygun destek ve rehberlik sağlama konusunda daha bilgili olabilirler.

•Araştırma ve İlerlemeler: MOXO Dikkat Testi gibi değerlendirme araçları, araştırmacılara ve klinisyenlere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi konularda daha fazla bilgi sağlama ve tedavi stratejilerini geliştirme imkânı tanır.

•Moxo Testi yalnızca Uzman Hekim ve Psikologlarca uygulanmaktadır.

Ancak, MOXO Dikkat Testi sonuçları tek başına bir DEHB tanısı koymak için yeterli değildir. Bu test, genellikle bir uzman değerlendirmesi ve başka tıbbi değerlendirmelerle birlikte kullanılır. Test sonuçları, bireyin dikkatle ilgili güçlüklerini anlamak ve uygun müdahaleleri planlamak için önemli bir başlangıç noktası olabilir.

 

Yetişkinlerde Sık Rastlanan Dikkat Eksikliği Ve Dürtüsellik Kaynaklı Problemler;

•          Unutkanlık, Dalgınlık.

•          Konsantre olamama.

•          İşe başlamakta veya bitirmekte zorlanma

•          Huzursuzluk, telaş

•          Sık iş değiştirme

•          Bekleyememe, çabuk sıkılma.

•          Sık ve çabuk öfkelenme, öfkeyi kontrol edememe.

•          Bağımlı davranışlara eğilim

•          (sigara, alkol, bahis, internet, oyun, sosyal medya…)

•          Heyecanla başlayıp sonunu getirememe

Çocuklarda Sık Rastlanan Dikkat Eksikliği Ve Dürtüsellik Kaynaklı Problemler;

•          Çalışmasına rağmen derslerde başarısızlık.

•          Hareketlilik, sık yaralanma, sık kaza.

•          Ödevlerini hep son ana bırakma, programlara uyamama.

•          Anne babaya ani ve gereğinden fazla tepki verme, öfke.

•          Akran ilişkilerinde zorlanma ve okula uyum problemleri.

Hızlı iletişim
  • 03323244401
  • 05074585577
  • yakamozailedanismanlik@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim