GETAP (Gelişim ve Takip Programı)

GETAP, bireylerin bilişsel becerilerini değerlendirmek, beynin zihin fonksiyonları olan ve zekayı oluşturan dikkat, odak, konsantrasyon, hafıza, mantık-muhakeme ve işlem hızını geliştirmek, geliştirilen seviyeyi korumak için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır. Gelişim ve Takip Programı; öncelikle problemli olan çocuklarla çalışmakla birlikte, normal düzeyde olan çocukların da var olan potansiyellerini en üst düzeye taşıyarak o seviyede korumalarını sağlamak için geliştirilmiştir. Gelişim ve Takip Programı; ders dinlemeyen, eğitim alanında verim elde edemeyen, akademik yönden başarısız bireyleri eğlenceli oyun ortamında aktivite yapmasını sağlayarak keyif alarak öğrenmelerini hedeflemektedir. Belirli bir süre sonra ise birey ileri düzeyde zihinsel gelişim göstermektedir.

GETAP; bireylerin ‘Zeka Gelişimini’ ve ‘Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu’ alanında gelişimlerini sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Türkiye ve Dünya’da bir ilk olan GETAP, bireyin gelişebilen zeka alanlarının tamamına yönelik egzersizlerden oluşmaktadır. Zekanın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış bu zihin egzersizleri ile kalıcı bilişsel gelişim sağlanmış olur.

GETAP Yazılımı ise; bireylerin zihin gelişim süreçlerini takip eden profesyonel bir bilgisayar yazılımıdır. Projesi GETAP ARGE®’ye ait olan bu yazılımın, puan hesaplama formülleri EMPİAR Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri Tic. A.Ş, mühendislik çalışmaları İse KODSİS Bilgi Sistemleri ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. GETAP yazılımın ölçme ve değerlendirme işlemleri konularında geçerli ve de güvenilir olduğu Anadolu Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi araştırmacılar tarafından incelenip onaylanmıştır.

GETAP Hangi Durumlarda Faydalıdır?

GETAP aşağıdaki bileşenleri geliştirmekte uygulanmaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat Dağınıklığı
Konsantrasyon Eksikliği
Hafıza Geliştirme
Odaklanmayı Artırmak
Akıcı Zekâ (Gf)
Kristalize Zekâ (Gc)
Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
Kısa Süreli Bellek (Gsm)
Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği
Görsel İşlemleme (Gv)
İşlem Hızı
Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı
Okuma ve Yazma Becerisi
Çalışma Hızı
El – Göz Koordinasyonu
Kalem Kullanma Becerisi
BİLSEM Sınavlarına Hazırlanma
Sınav Kaygısı
Hafızayı Artırmak
Performans Kaygısı
Motivasyonu Artırmak
Zihin ve Zeka Performansını Artırmak
Özgül Öğrenme Güçlüğü

GETAP Nasıl Uygulanır?

Bireylerin Zihin Performans Düzeylerine göre üç alt program şeklinde uygulanmaktadır. Bu alt programlar şunlardır :
• Geliştirme Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin performansını engelleyen durumların tespit edilmesi ve giderilmesidir.
• Güçlendirme Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir.
• Koruma Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin öğrenme gücünün ve hızının en üst seviyeye ulaştırılması ve bu düzeyde tutulmasıdır.

GETAP için temel hedef, bireylerin zihin performanslarını bulunduğu konumdan daha yukarıya çıkarmaktır. Bu hedefe bağlı olarak, uzman personeller gözetiminde haftada 2 seans olarak uygulanan GETAP, 3 ile 12 ay arasında sürmektedir.

GETAP Kimlere Uygulanır?

GETAP 6 yaş üstü her bireye uygulanabilmektedir:

– Çocuk gelişim seansları 6-14 yaş
– Ergen gelişim seansları 14-18 yaş
– Yetişkin seansları 18 yaş ve üstü

GETAP® Egzersizleri

GETAP® Egzersizleri, beynimizin zihin fonksiyonlarını geliştirmek için özel olarak tasarlanmış, gelişimsel olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerilerini içeren birer kağıt ve kalem etkinliğidir. Bu etkinlikler bir bilgisayar uygulaması değildir. Çünkü, bilgisayar uygulamaları için basit bir ‘tıklama’ eylemi gerekirken; kâğıt ve kalem etkinlikleri için el ve dokunum becerisi gerekmektedir. Ayrıca, bireylerin kısmen de olsa bilgisayardan uzaklaşarak kağıt ve kaleme odaklanmaları başarı için gerekli bir adımdır. Çünkü kağıt ve kalem gelişimin zeminini oluşturur. Yedi yıllık disiplinlerarası bir çalışmanın ürünü olan GETAP® Egzersizleri, tamamı özgün toplam 50 farklı tip toplam 7500 zihin egzersizinden oluşmaktadır. Her biri 5 seviye olan ve her seviyesinde 30 adet uygulama sayfası bulunan bu egzersizler, bilimsel yöntemlerle geliştirilmiştir.

ZPT® (Zihin Performans Testi) ve Raporu

ZPT® (Zihin Performans Testi), her yaştan bireylerin zihin performans düzeylerini belirlemek için uygulanan, Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği onaylanmış(6) zihinsel bir yetenek testidir. Uygulama süresi 30 ile 90 dakika arasında değişen bu test sonucunda; bireylerin Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme, İşlem Hızı ve Zihin Performansları ile ilgili bilimsel sonuçlar elde edilir. Puanlaması 0 ile 100 arasında değişen ZPT® (Zihin Performans Testi), beş eşdeğer testten oluşmaktadır. Bu testlerden ilki GETAP® öncesi ön test olarak, diğer dördü ise 3 aylık periyotlar halinde takip testi olarak uygulanmaktadır. Bu testin bütün yasal hakları GETAP®’a aittir. Zihin Performans Testi Raporu ise test sonuçlarının ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafiklerin yer aldığı bir değerlendirme raporudur.

GETAP® Ön ve Son Değerlendirme Formları

GETAP® Ön ve Son Değerlendirme Formları, bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek amacı ile hazırlanmış genel değerlendirme formlarıdır.

GETAP® Gelişim Raporu

GETAP® Gelişim Raporu, bireyin kişisel ve gelişimsel bilgilerinin yer aldığı bir değerlendirme raporudur. İçerisinde ZPT® 1 (Zihin Performans Testi 1) sonuçları, ZPT® G (Zihin Performans Testi Gelişim) sonuçları, GTP® G (GETAP® Gelişim) sonuçları, EGZ P (Egzersiz Performans) sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafikler yer almaktadır.

GETAP® Uygulama Materyalleri ve Dosyası

GETAP® Uygulama Materyalleri; bir adet kurşun kalem, bir adet silgi, bir adet notluk ve bir adet kronometredir. GETAP® Dosyası ise bireylerin kişisel ve gelişimsel dokümanlarının yer aldığı bir arşiv dosyasıdır.

GETAP® Hakkında Uzman Yorumları

Doç. Dr. Halil DÖNMEZ / Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Öğretim Üyesi / KAYSERİ

GETAP® ile çocuğumda birçok alanda gelişme sağlandı. Akademik alandaki gelişimle birlikte sosyal alanda da çok iyi gelişim kaydettik. Oğlumun kendine olan güveni yükseldi, kendini ifade edebilme becerisi gelişti, kelime hazinesi zenginleşti, dikkati çok daha iyi bir düzeye yükseldi. Bizimle yani anne babasıyla iletişim kurma becerisi gelişti. Arkadaşlar ile olan sosyal ilişkilerinde artık daha başarılı.

Ali Tolga TOKDEMİR / Özel Eğitim Öğretmeni / DENİZLİ

Günümüzün en büyük sorunlarından olan anlama, mantık yürütme, muhakeme ve kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarım problemleri ve bunların çözüm yolları hep tartışıldı, tartışılmaya da devam ediyor. Özellikle son yıllarda iyice önem kazanan PİSA sınavları ve bu sınavlardan ülkemizin aldığı sonuçlar incelendiğinde bu durum daha da açık ve acı bir şekilde karşımıza çıkmakta. Her ülkenin öğrencilerinin kendi dillerinde bu uygulamaya tabi tutulmasına rağmen aldığımız sonuçlar hiç de iç açıcı değil.

İşte tam bu noktada “Ne yapabiliriz” sorusu ayyuka çıkmakta ve çoğu kesimde de bir panik baş göstermektedir. Aileler çoğunlukla bu soruna çözüm olarak etüt merkezlerine veyahut özel derslere yüklenmektedir. Ancak asıl sorun göz ardı edilmekte ve beyhude çabalar emek ve para israfına neden olmakta sonuçta da yılgınlık ve eğitim diliyle “Öğrenilmiş Çaresizlik” baş göstermektedir.
GETAP programı ile uygulanan ZPT (Zihin Performans Testi) sorunun kaynağını tam olarak göstermesi ve deyim yerindeyse bam teline dokunması açısından öncelikli farkını ortaya koymaktadır. Pek çok aile çocuğunun probleminin dikkatini toplama noktasında olduğunu düşünmekte “Bizim çocuk çok zeki ama çalışamıyor, dikkati dağınık” şeklinde bu durumu dile getirmektedir. Ancak uygulanan test sonucunda asıl problemin hafıza, mantık muhakeme gibi alanlarda olduğu tespit edildiğinde yapılan etkinlikler sonucunda durumun pozitif yönde değişmeye başladığını görmekteyiz.

Peki hiç akademik çalışma (matematik Türkçe gibi dersler) yapmadan nasıl oluyor da bu program çocuğun başarısını yukarı taşıyor. Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda elde edilen veriler ışığında hazırlanan etkinlikler çocuğun dikkat, hafıza, mantık muhakeme gibi geliştirilebilir alanlarını destekler nitelikte olduğundan ders başarısını da yukarıya taşımaktadır. Ben bunu bir futbolcunun yaptığı antrenmanlara benzetiyorum. Şöyle ki futbolcular antrenmanda sürekli taktik teknik çalışmazlar. İdmanlarda güç antrenmanları önemli bir yer tutar. Bir futbolcu sert ve isabetli şut atabilmek için çok fazla bacak güçlendirme antrenmanı yapar. Sonuçta da maçı kazandıracak isabetli ve sert şutu atabilecek düzeye gelir. Bu etkinlikleri de bu güç antrenmanlarına benzetebiliriz.

Hanife Serin / Eğitimci / KAYSERİ

Öncelikle nasıl bir program olduğunu bilmeden başvurduk. Bize anlatıldığında gerekliliğine inandık ama yine de bir anne olarak tanınmış bir program olmadığından şüphelerim vardı. Çocuğum her şeyden mutlu olan biri olmadığından acaba sıkıcı olur mu diye kaygılarım vardı. Programın faydalı olduğu bir aşikâr, oğlum her zamanki gibi ders çalışmamasına rağmen derslerinde başarılı oldu. Benim gözlemim programın iyiliği yanında uygulayıcısının da ehil olması gerektiği.

Tuba TOKAT / Psikolojik Danışman / DENİZLİ

GETAP®’ın çocuklarımızın zihin gelişimlerinin yanı sıra özgüven, benlik saygısı, sosyal beceriler gibi alanlarda da onların gelişimlerini destekleyici bir program olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarımızın kritik yaş dönemlerinin GETAP’la desteklendiğinde ileriye dönük kendine güvenen, ne istediğini bilen, potansiyelini en üst düzeyde kullanabilen bireyler olacağına inanıyorum.

 

Hızlı iletişim
  • 03323244401
  • 05074585577
  • yakamozailedanismanlik@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim