Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin ruh dünyasında yaşadığı karmaşanın, çözemediği problemleri, kendi bireysel potansiyeli ile ulaştırılmasının amaçlandığı ve kişiyle birebir olarak yürütülen terapi sürecidir.

Bireysel danışmanlıkta temel amaç, terapi odasında kişinin kendisini ifade etmesinin sağlanması ile sorun veya sorunların sorgulanması, problemin gerçek kaynağının bulunması ve çözüm alternatiflerinin kişinin keşfetmesi ile tedavi sürecinin sağlanması hedeflenmektedir. Kişi problemlerinin çözülemeyeceği, anlaşılmayacağı endişesi ile genellikle bunları dile getirmez. Bu bakımdan bireysel terapi, kişiye sağlıklı bir şekilde kendisini ifade etme olanağı sunan ve böylece sağlıklı bireyler oluşmasını amaçlayan uygulama biçimleri olarak tanımlanabilmektedir.

Bireysel Danışmanlık Nasıl Yapılır?

Psikoterapist danışanından sorununu, terapiden ne beklediğini öğrenir. Danışanı daha yakından tanımaya yönelik sorular sorarak, problemi çözmenin yol haritası oluşturulur. Çoğunlukla danışanın sorunlarının giderilmesi, iç çatışmalarının çözümü, yaşadığı duygusal güçlüklerin üstesinden gelme, günlük problemleri giderme, iletişim sorunlarını çözme, zorluklarla baş etme becerileri geliştirme, kaygı ve korkuları giderme gibi konular ele alınarak kişinin daha doyumlu ve isteklerini gerçekleştiren bir yaşam sürmesinin önünün açılması hedeflenir.

Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için danışanın etkin katılımı ve gayreti oldukça önemli bir faktördür. Yaşanılan güçlükler ve problemlerle başa çıkmanın yanı sıra kendini, davranışlarını ve ilişkilerini değiştirmek ve geliştirmek isteyen kişiler bireysel terapiden yararlanabilirler.

Bireysel Danışmanlığın Esasları Nelerdir?

► Danışanın ne yapması gerektiğinin söylediği ve tavsiyeler verildiği bir süreç değildir. Terapist öğüt vermek yerine, danışanın doğru kararlar almasını sağlamaya çalışır.

► Görüşmede uzman danışanı yargılamaz, suçlamaz, eleştirmez.

► Uzman, danışanını belirli şekilde davranmaya veya düşünmeye teşvik etmez. Terapide önemli olan danışanın çözüm yollarını kendinin bulabilmesini sağlamaktır.

► Uzmanın görevi danışanın içindeki değişim için gerekli enerjiyi ve gücü ortaya çıkarmaktır.

► Danışmanlık sürecinde önemli olan danışanın ne düşündüğü değil, nasıl düşündüğüdür. Altta yatan motivasyonun farkına varılması amaçlanır.

► Bireysel psikoterapiler tek yönlü bir süreç değildir. Danışan ile danışmanın birlikte oluşturduğu karşılıklı diyalog ortamıdır.

Bireysel Danışmanlığıa Kimler Neden Başvurmaktadır?

Ttoplumun en küçük yapısı olan bireyin, sağlıklı ve mutlu olması temeline dayanmaktadır. Bireysel terapi ile kişinin sağlıklı düşünen, mutlu yaşayan, aile ve sosyal yaşamında sağlıklı iletişim kurabilen bireyin temel yapısının sağlamlaşması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan bireysel terapi, karmaşaların ve çıkmazların kaçınılmaz olduğu yaşam akışında, bireyin kendi yolunu bulma ihtiyacı duyan herkesin başvurabileceği, hizmet alabileceği bir alandır.

Bireysel Psikoterapide Hizmet Alanlarımız            

► Anksiyete Bozuklukları

► Antisosyal Davranış

► Bağımlılık

► Bilişsel Yeti Eksikliği

► Bipolar Bozukluk

► Boşanma Sonrası Destek Programı

► Cinsel İstismar Mağduru

► Cinsel Kimlik Karmaşası

► Cinsel Sorunlar

► Çocukluk Çağı Travmaları

► Çözümlenmemiş Yas / Kayıp Süreci

► Depresyon / Aşırı Stres

► Duygu-Durum Bozuklukları

► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

► Dürtü Kontrol Bozukluğu

► Eş Seçimi

► Fobiler / Korkular (Agorafobi, Özgül Fobi, Sosyal Fobi, vb…)

► İletişim Problemleri

► İntihar Düşüncesi

► İş Stresi / Ekonomik Sorunlar

► Kaygı

► Kişilik Bozuklukları (Narsist, Borderline, vb…)

► Madde Kullanımı, Madde Bağımlılığı

► Motivasyon

► Obsesif - Kompulsif (OKB – Takıntı – Zorlantı) Bozuklukları

► Öfke Kontrol Problemleri

► Ölüm Kaygısı

► Özgüven Eksikliği

► Somatizasyon

► Sosyal Anksiyete / Sosyal Fobi

► Panik Atak / Agorafobi

► Paranoid Düşünceler

► Psikosomatik Tıbbi Sorunlar

► Tikler

► Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

► Uyku Sorunları

► Yakın İlişki Çatışmaları

► Yasal Çatışmalar

► Yaşam Sorunlarının Evreleri

► Yaşlılık Problemleri

► Yeme Bozuklukları ve Obezite

Hızlı iletişim
  • 03323244401
  • 05074585577
  • yakamozailedanismanlik@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim