Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

Aile danışanlığı güncel sorunların ardındaki temel nedenleri görmenizi sağlayacak, sorunlara büyük çerçeveden bakma imkânı verecektir.

Aile danışmanlıklarında sorun sadece basit ilişkisel düzeyde ele alınmaz. Sosyal ve toplumsal yaşamla birlikte aile ve evlilik ile ilgili inanışlar, değerler, aile üyelerinin geçmişi, evliliğin şekillenmesi, o döneme ait koşullar, aile üyelerinin rolleri, üyelerin birbirleri ile etkileşimleri, hiyerarşik yapı aile terapisinde yoğun biçimde ortaya konacaktır.

Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasında yaşanan problemleri, ailenin bireyleri ile değil ailenin tümü değerlendirilerek, problemleri bütüncül bir yaklaşım ve sistem içerisinde çözüme ulaştırmayı sağlar. Aile üyelerinin birbirleriyle iletişimlerine, olaylara bakış açılarına, birbirleriyle çatışmalarına ve çözüm adına nasıl hareket ettiklerini anlayarak destek olmaya çalışılır. Uzmanlar problemin çözümü için ailenin tüm bireyleri veya bir kısmı ile çalışılabilir. Bazen de problemi çözümlemek için yalnızca bir kişi ile süreci götürebilirler. Aile yapısının korunması ve ailenin huzurunu sağlamak için kullanılacak metodu ve görüşülecek aile üyesi veya üyelerinin tespit edilmesine aile terapisti karar verir.

Evlilik danışmanlığı, öncelikle çiftin hem kendilerini hem de eşlerini anlamalarını amaçlar. Kendilerinin neye, neden, nasıl tepki verdiklerini, aynı şekilde eşlerinin de sorunlara nasıl baktığını ve neden bu şekilde yaklaştığını görmesini hedefler.

Evlilik danışmanlığı, çok fazla incinmeden, incitmeden nasıl problem çözülebileceğini öğrenme gibi becerileri oluşturmaya, ilişkiyi yeniden kurmaya yardım eder. Evlilik terapisinde, eşlerin birbirini önce insan, sonra eş olarak görmeyi öğrenmeleri hedeflenir.

Karşısındakinin kişilik özelliklerini anlama ve uzlaştırılabilecek farklılıkları uzlaştırabilmeyi, uzlaştırılamayacak yanlarını ise kabul edebilmeyi öğrenmeleri sağlanmaya çalışılır.

Evlilik problemleri için etkili tedavi yöntemleri vardır. İlişkileri üzerinde çalışmaya karar verip yeterli çaba gösterildiği takdirde çiftler evliliklerini yeniden tatminkâr hale getirebilir. Terapi süreci zor sorunlarla mücadele ederken bile eşlerin ilerleme rotası içinde olmalarını sağlar ve ilişkinin çıkmaza girmesini engeller.

Aile ve Evlilik Danışmanlığının Amaçları Nelerdir?

Aile üyeleri arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, ailede süregelen sağlıksız ilişki döngülerini anlamak ve bunları kırmak, ailenin kaynaklarını fark ederek güçlenmesini sağlamak, ailedeki çatışmalı durumları belirleyerek sorun çözme becerilerini arttırmak olduğu söylenebilir.

Stresli bir aile ortamı taraflar üzerinde oldukça olumsuz etkiler bırakır. Eşler arasında acı, endişe, yüksek düzeyde gerilim ve depresyon gibi problemlere yol açar. Eğer devam ederse fiziksel sağlığa da olumsuz etkisinin olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Ailede bulunan diğer bireylere de etkisi de derindir, özellikle de çatışma büyük olduğunda. Yoğun çatışmalı evliliklerde büyüyen çocukların, diğer çocuklardan daha fazla probleme sahip oldukları görülmüştür.

Çocuklara ait sorunların tedavisinde de aile ve evlilik terapilerinden faydalanmak gerekebilir. Aile içinde eşler arasındaki huzursuzluk ve gerginlikler çocukları doğrudan etkiler. Bu nedenle çocuklardaki psikolojik veya psikiyatrik bir problemi tedavi edebilmek için anne-babanın evliliğindeki sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Araştırmalar anne-baba arasındaki çatışmaya maruz kalan çocuklarda davranış problemleri ve duygusal sorunların daha fazla olduğunu gösteriyor. Ailede yaşanan uyum ve uyumsuzluklar çocukların sadece iç yaşantısına değil onların sosyal ilişkilerine de etki eder. Çocuklar iletişim kurma ve problem çözmede anne-babayı örnek alırlar. Bu nedenle çocukları sağlıklı kılmak için evliliği sağlıklı kılmak gerekmektedir. Çocuğun problemi anne-babanın evlilik ilişkisinden bağımsız gelişen bir sorun olsa bile tedavi sürecinde ebeveynin birlikte hareket etmesi gereklidir ve bu da iyi bir ilişki ve iş birliğini gerektirir, bu noktada aile veya evlilik terapisi fayda sağlar.

Ailenin Bir Üyesi Gelme Konusunda İsteksizse?

Bazı aile üyeleri için aile terapisi fikri biraz ürkütücü gelebilir. Bu durumda, aile terapisti ve aile üyesiyle bir görüşme ayarlayarak, terapi seanslarına resmi olarak başlamadan önce aklına gelebilecek soruları sorma şansı vermek faydalı olabilir. Aile terapistleri nasıl çalıştıklarını açıklayabilecek ve herkesi rahat ettirecek bir çalışma yöntemi bulmaya çalışacaklardır.

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Nasıl Uygulanır?

Aile ve evlilik danışmanlığının birçok türleri vardır. Bazıları beceri ve pratiği arttırır. Bazıları geçmişe daha çok yönelir ve işlerin nasıl bu hale geldiğine bakar. Bir kısmı da ikisini birleştirir.

Danışmanlığa başvurma nedenleri ne olursa olsun, öncelikle ilişkileri tüm yönleriyle bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, birlikte ve ayrı görüşmeler yapılarak her iki taraftan da sorunu ve sorunun tarihçesini kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir. Her birinin çözüm konusundaki önerileri dinlenir, düşünceleri alınır ve terapiden beklentileri belirlenir. Bu süreçte, eşlerin kişilik özelliklerinin evliliğe yansımasını anlamak için her ikisine de psikometrik testler ve ilişkideki sorunların türünü ve şiddetini belirlemeye yarayan bazı ölçekler uygulanır. Birleşik seanslarda eşlerin birbiriyle iletişim tarzı ve aralarında nasıl bir etkileşim olduğu gözlenir, birbirlerine söylediklerinin aynı anlamlarda işitilip işitilmediği ne bakıIır.

Danışmanlık süresince ilişkide değişimi sağlamak amacıyla terapist tarafından bir seanstan diğerine gelene kadar uygulanacak bazı ev ödevleri verilebilir. Bu ödevlerin uygulanmasının birkaç faydası vardır. Bir yandan eşler yaşadıkları sorunların denetlenebileceğini görmüş olurlar. Diğer bir faydası da çözümlerin ve asıl kalıcı değişimlerin kendileri dışından gelmediğini, terapi/terapist tarafından uygulanan yöntemlerle ilgili değil de aslında kendi davranışlarında yaptıkları değişikliklerle olacağını görmeleri ve yaşamlarında güven duygusunun artması açısından önemlidir.

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Kaç Seans Sürüyor?

Terapinin süresi yaşanan problemin türüne, yoğunluğuna ve kişilerin değişim hızına göre değişebilir. Görüşme sayısı gelişmelere göre belirlenir. Görüşme aralıkları; seanslarda ele alan konuların yaşama geçmesine fırsat tanıyacak kadar uzun ama eski alışkanlıkların sürmesine izin vermeyecek kadar kısa zaman diliminde olması dikkate alınarak düzenlenir. Başlangıçta genel olarak haftada bir olarak başlanan seanslar, ilerleme sağlandıkça değişimin kişilerin kendi gayretleri ile de sürdüğünden emin olmak için aralıklar açılarak ve sonlara doğru seyreltilerek terapi sonlandırılır.

Aile ve Evlilik Danışmanlık Çalışma Alanlarımız

•   Evlilikte İletişim Çatışmaları

•   Evlilik Problemleri

•   Evlilikte Kişilik Çatışmaları

•   Eşler arası Uyum Sorunu

•   Evlilikte Cinsel İlişki Problemleri

•   Evlilikte Aşırı Kıskançlık

•   Evlilikte İlgisizlik/Duygusal Yoksunluk

•   Aile İçi Çatışmalar

•   Aile İçinde Öfke Patlamaları,

•   Ailede Sözlü veya Fiziksel Şiddet

•   Ailede Ebeveynlik Konuları

•   Ailede Ekonomik Problemler

•   Ailede Alkol - Madde - Kumar Bağımlılığı

•   Eşlerin Ailelerinin Evliliğe Olumsuz Müdahaleleri,

•   Ailede Sadakatsizlik,  Aldatma - Aldatılma Güven Sorunları

•   Anne - Baba Olmaya Hazırlık

•   Anne - Baba İlişki ve İletişim Problemleri

•   Anne - Baba ile Çocuk İlişkileri

•   Ebeveynlik Becerileri

•   Aile Yaşamındaki Önemli Değişikliklere Bağlı Sorunlar, (Bebek sahibi olma, taşınma, çocukların geleceğine yönelik karar alma, v.b.}

•   Duygusal, Cinsel, Fiziksel İhmal ve İstismar Durumları,

•   Boşanma, Ayrılık Süreçleri

•   Boşanma ve Çocuk

•   Boşanma Sonrası Danışmanlık

•   İkinci Evlilik Problemleri

•   Göç ve Evlilik Problemleri

Hızlı iletişim
  • 03323244401
  • 05074585577
  • yakamozailedanismanlik@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim