Evlilik Sanatının İcrası İçin "Sorumluluk"

Evlilik Sanatının İcrası İçin “Sorumluluk”

Sorumluluk, bir şeyin başarılı olması, düzgün işlemesi veya bir amacın gerçekleştirilmesi için kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirme, sorunların üstesinden gelme ve sonuçlarına katlanma yeteneği anlamına gelir. Sorumluluk aynı zamanda kişinin yaptığı eylem ve davranışlarından dolayı hesap verebilme ve sonuçlarına katlanabilme durumudur. Sorumluluk, dürüstlük, güvenilirlik ve öz disiplinle ilişkilendirilir.

Evlilikte sorumluluk, eşlerin birbirine ve birlikte yaşadıkları ilişkiye karşı taşıdıkları yükümlülükler ve görevlerdir. Evlilik, iki kişinin hayatlarını birleştirerek ortak bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan önemli bir toplumsal ve duygusal bağdır. Bu bağ, karşılıklı anlayış, sevgi, saygı ve özveri temelinde sürdürülmelidir. Evlilikte sorumluluğun korunması, karşılıklı çaba ve bağlılık gerektiren bir süreçtir. Eşler, birbirlerine verdiği sözleri tutmayı, olgun ve sorumlu bir şekilde davranmayı ve birlikte güçlü bir temel üzerine ilişki kurmayı hedeflemelidirler.

Evlilikte sorumluluk alanlarımız;

İletişim ve Anlayış: İyi iletişim, evlilikte sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Eşler, açık, net ve şeffaf iletişim yoluyla duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını paylaşmalı ve birbirlerini anlamaya ve problemleri birlikte çözmeye çaba göstermenin sorumluluğunu üstlenmelidir.

Sadakat ve Güven: Evlilikte, karşılıklı sadakat ve güven önemlidir. Eşler, birbirlerine karşı dürüst ve güvenilir olmalı, ilişkilerini başkalarıyla karşılaştırmamalı, kıyaslamamalı ve güveni sarsacak yaklaşımlarda bulunmamanın hassasiyeti ile hareket etmelidir.

Duygusal Sorumluluk: Eşler, birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalı, problemler karşısında moral, motivasyon ile destekleyici bir şekilde yaklaşmalıdır. Karşılıklı sevgi, anlayış ve empatiyle birbirlerine destek olmalıdırlar.

Fizyolojik İhtiyaçlar Sorumluluğu: Eşler birbirlerinin duygusal ihtiyaçları kadar fizyolojik/cinsel ihtiyaçlarının sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Evlilik içerisinde cinsel ihtiyaçları sağlıklı karşılanmayan bireyler, dürtüleri nedeniyle devamlı stres yaşayabilirler. Cinsel doyumun olduğu evliliklerde, eşler birbirini mutlu etmek için daha çok gayret gösterebilmektedir.

Finansal Sorumluluk: Evlilikte eşler görev dağılımına göre biri veya her ikisi evin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma hayatında bulunabilirler. Çalışma hayatından elde edilen gelir şahsi ihtiyaçlardan önce ailenin ihtiyaçları karşılanır. Sonrasında aciliyet ve önem sırasına göre istekler karşılanır. Gelir kadar, giderlerin ortak bir şekilde yönetilmesi gereklidir. Eşler, maddi konularda birlikte kararlar almalı ve bütçeyi birlikte yönetebilme sorumluluğunu almalıdırlar.

Çocukların Bakımı: Eğer çocukları varsa, ebeveynler çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevgiyle yetiştirmek, çocuk yetiştirme modeline birlikte karar vermek, bunları kararlı ve tutarlı bir şekilde yürütmenin sorumluluğunu almalıdırlar.

Ortak Karar Alma: Evlilikte, önemli kararlar birlikte alınmalıdır. Karşılıklı istişare ve anlayışla, kararlar birlikte planlanarak hayata geçirilmelidir.

Ev İşleri ve Bakım: Evlilikte, ev işleri ve günlük bakım görevleri eşler arasında adil bir şekilde paylaşılmalıdır. Her iki taraf da ev işlerine katkıda bulunarak evin düzenini ve bakımını sağlamalıdır.

Evlilikte sorumsuz davranışlar, ilişkiyi zorlayan ve olumsuz etkileyen davranışlar olarak tanımlanabilir. Bu tür davranışlar, eşler arasında güveni zayıflatır, duygusal uzaklaşmaya yol açar ve ilişkiyi olumsuz etkiler.

Eş ile iletişimi kesip, onu görmemezlikten gelmek, problemleri konuşmaktan kaçınmak, ilgisiz, sevgisiz, saygısız ve duyarsız davranmak, verilen sözleri tutmamak, sorumluluklarımızdan kaçınmak, güveni sarsacak davranışlarda bulunmak, eşin ihtiyaçlarını görmemezlikten gelmek, sorunları sadece karşı tarafın çözmesini beklemek evlilik müessesinde kişinin üstüne düşen sorumlulukları almadığını gösterir.

Evlilikte sorumsuz davranışlar, uzun vadede ilişkiyi olumsuz etkileyerek mutsuz bir evlilik ortamına yol açabilir. Sorunları fark etmek ve üzerine çalışmak, olgun ve sağlıklı bir evlilik için önemlidir.

Evlilikte sorumluluğun alınması, korunması, sağlıklı ve mutlu bir ilişkinin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Bunun için iletişim güçlendirin, dürüst ve anlayışlı olup, empati ile yaklaşın.

Sen, ben çatışmasına girmeden eşe destek olmak, karşılıklı saygı ve empati içerisinde hareket edebilmek, oluşacak çatışmaları veya problemleri bu çerçevede çözümleyebilmek, tartışmaları sağlıklı bir şekilde yönetebilmek, oluşacak kırgınlıkları önüne geçme sorumluluğunu almamızı gerektirir.

Olumlu ifade ve davranışlar, ilişkinizde pozitif bir atmosfer yaratır. Sevgi, takdir ve teşekkür ifadelerini günlük hayatınızda bol bol kullanıp, hep karşımızdakinden beklememeliyiz. Devamlı trip atmak, küsmek yerine isteklerimizi söyleyebilmeliyiz. 

Geçmişten gelen problemlerimizi evliliğe yansıtmamak, eğer bu problemler iç dünyamız ve duygularımız ile ilgili ise bunu çözmenin sorumluğun bilincinde olmalıyız. Kendimize ve eşimize verdiğimiz sözler, evlilikte güvenin sağlanabilmesi için önemli olduğunu unutmamalıyız.

Ev işlerinde, finansal konularda paylaşımcı olmak, üstümüze düşün sorumluluğu almak gerekir. Evlilikte kendimiz kadar, eşimizi de düşünmek, elimizden geldiğince adil ve eşit bir yaklaşım sağlamak önemlidir. Sosyal ortamlarda bulunmak, güzel ve keyifli vakit geçirmek, ortak ilgi alanlarımızı desteklemekte eşlerin sorumluluk alanlarındandır.

Evlilikte sorumluluk, sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturur ve eşler arasındaki bağı güçlendirir. Sorumluluk sahibi eşler, birbirlerine ve ilişkilerine olan bağlılıklarını göstererek, evliliklerini başarılı ve mutlu bir şekilde sürdürmeye yardımcı olurlar. Eğer ilişkide sorunlar sürekli tekrar ediyorsa veya çözülemiyorsa, profesyonel bir danışmandan yardım almak ilişkinin güçlenmesine ve sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Aile Danışmanı Özcan Dalgıç